De informatie verzonden in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van ZazouTotaal | Webdesign & Google SEO niet toegestaan. ZazouTotaal | Webdesign & Google SEO staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. ZazouTotaal | Webdesign & Google SEO kan niet garanderen dat een verzonden e-mailbericht vrij is van virussen, noch dat e-mailberichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden.

Indien het e-mailbericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen.

ZazouTotaal | Webdesign & Google SEO hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden kunnen hier geraadpleegd worden.

ZazouTotaal | Webdesign & Google SEO is statutair gevestigd te Helmond KvK nr. 17095356.

English version
The information contained in this communication is confidential and is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. You should not copy, disclose or distribute this communication without the authority of ZazouTotaal | Webdesign & Google SEO, ZazouTotaal | Webdesign & Google SEO is neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt. ZazouTotaal | Webdesign & Google SEO does not guarantee that the integrity of this communication has been maintained nor that the communication is free of viruses, interceptions or interference.

If you are not the intended recipient of this communication please return the communication toe the sender and delete and destroy all copies.

In carrying out its engagements, ZazouTotaal | Webdesign & Google SEO applies general terms and conditions, witch contain a clause that limits its liability. A copy of these terms and conditions is available on request free of charge.

ZazouTotaal | Webdesign & Google SEO registered in Helmond, KvK nr. 17095356